Meet: 		Interstate Classic
Location:	Clear Spring, MD
Date:		September 2, 2023

Results Courtesy: md.milesplit.com

Womens 3 Miles JV Girls Team Scores
===========================================================================
 Pl Team              Points                 
===========================================================================
 1 Atholton              21 
 2 Spring Mills            47 
 3 Saint James            64 

Womens 3 Miles JV Girls Results
=====================================================================
 Pl Athlete          Yr Team              Time
=====================================================================
  1 Alexa Shaheen       11 Atholton          25:06.0 
  2 Amelia DeWitt       9 Atholton          26:08.3 
  3 Madison Atha        9 Spring Mills        28:53.5 
  4 Savannah Knaup      10 Atholton          29:38.6 
  5 Cybella Carter       9 Spring Mills        29:40.3 
  6 Maya Green        10 Atholton          29:58.0 
  7 Mackayla Bediako-Sampon  10 Saint James         30:44.1 
  8 Reya Horner        9 Atholton          31:02.1 
  9 Cassandra Guidot     11 Atholton          31:28.1 
 10 Isabelle Choiniere     9 Spring Mills        31:40.3 
 11 Jacqueline Zheng      9 Saint James         32:00.7 
 12 Sabrini DeLoach      9 Atholton          32:06.3 
 13 Faith Grandier       9 Atholton          32:13.5 
 14 Layla Al-Saleh       9 Saint James         32:33.9 
 15 Yemaya Ramirez      11 Clear Spring        33:12.5 
 16 Rebecca Cross       9 Smithsburg         33:32.0 
 17 Alexis Bragg        9 Spring Mills        34:41.0 
 18 Blanche Landry      11 Spring Mills        35:09.1 
 19 Jenna Jankoski      11 Atholton          36:49.6 
 20 Uli Yefimenko       11 Saint James         37:04.9 
 21 Naomi Distad        9 Boonsboro          37:59.4 
 22 Athena Sapp        10 Saint James         38:56.8 
 23 Naomi Fuller        9 Atholton          39:50.3 
 24 Miya Lewis         9 Smithsburg         40:04.5 
 25 Yunxi Liu         10 Saint James         45:41.5 
 26 Piper Geer         9 Clear Spring        46:18.9 
 27 Helene Nguyen       9 Saint James         46:33.0